องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Chinese (Simplified)EnglishIndonesianJapaneseKoreanMalayRussianThaiVietnamese

ส่วนโยธา

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

(ทราบ)

 

1. นายวรพงษ์             รัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่าง  
2. นายอภิรัฐ                อเวรา นายช่างโยธา  
3. นายปกรณ์               กองแก้ว ผช.ช่างโยธา  
4. นายสุเมธ                ทองน้อย ผช.ช่างไฟฟ้า  
5. นางสาวสาวิตรี       แก้วเชียงหวาง ผช.จนท.ธุรการ  
6. นายสรศักดิ์            แก้วอินทร์ พนง.ผลิตน้ำประปา  
7. นายอดิศักดิ์           บุญประสพ พนง.ผลิตน้ำประปา  
8. นายสุริยงค์            ทองดี ช่างเครื่องสูบน้ำ