องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Chinese (Simplified)EnglishIndonesianJapaneseKoreanMalayRussianThaiVietnamese

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

(ทราบ)

 

1. นายถาวร           นิจพิทักษ์ พนง.ขับรถขยะ  
2. นายทองลี           สุวะเพชร พนง.ประจำรถขยะ  
3. นายพาโรจน์      ปะวะนัง พนง.ประจำรถขยะ  
4. นายอุดมเดช      แสนโยธะกะ พนง.ประจำรถขยะ