องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Chinese (Simplified)EnglishIndonesianJapaneseKoreanMalayRussianThaiVietnamese

ส่วนสวัสดิการสังคม

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

(ทราบ)

 

1. นางภัคฑิรา           สิมสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม  
2. นายกิตติศักดิ์         ศรีพรหม ผช.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน