องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Chinese (Simplified)EnglishIndonesianJapaneseKoreanMalayRussianThaiVietnamese

คณะผู้บริหาร

 

1

 

นายอนนท์ ศรีพรหม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์
2 3

นายเฉลียว  จันทน์ไพรสณฑ์

รองนายก อบต.นิคมสงเคราะห์

 

นางอมร  วณไชยสงค์

รองนายก อบต.นิคมสงเคราะห์

     4.จ.ส.อ.ประจักษ์ ศิริจำปากุล เลขานุการฯ

 จ.ส.อ.ประจักษ์  ศิริจำปากุล

เลขานุการนายก อบต.นิคมสงเคราะห์